Please use your device in portrait mode.

Atamira Dance Company — Nga Kupu Hou

Hou is an annual strand for choreographic and artistic development. This is a supported process of investigation and refinement for choreographic experimentation and development of methodologies and concepts. Choreographers utilise foundations of cultural practice to develop ideas that are enmeshed with their whakapapa (past, present and future lineages and convergences), as well as embarking on their own unique pathway.

Ki Runga/Ki a Rangi — Up/Upwards/Towards the Sky-Ranginui

Ki Raro/Ki a Papa — Down/Towards the Earth-Papatuanuku

Ki te Taha — To the Side

Ki Mua — To the Front/to go Forward

Ki Muri — To the Back/to go Backwards

Ki Roto — In, Inside, Inwards

Ki Waho — Out, Outside, Outwards, Projection

Whakawehe — Separate

Whakatoro/a — To Stretch out/Extend

Porowhita — To Circle

Herea — To take or carry something somewhere

Hikina — To Lift

Mauria mai — To bring in

Whiua — To Throw

Tuuturi & Piko — To Kneel, Bend at knees & bend or bow

Tootika — To Straighten

E Huri, Takahuri — To Turn, Spin around e.g pirouette

E Peke — To Jump

Koi — Point, Sharp

Pirore or Koropiko, Tuohu — Roll or Bow Down

Kia Ngawar — To Soften

Tongi — Contract

Tukua — Release

Tipu — To Grow, Expand

Koopiri — Shrivel, Curl up

Whakatau — Relax, Calm

Whakahikohiko — Enthusiastic, Dynamic

Kia Tere/ Tere ake — Fast or Faster

Aatahaere — Slow

Haa ki roto — Inhale

Puhia ki waho — Exhale

Ringa — Hand/s and arm/s

Waewae — Legs, feet or foot

Tiinana — Body

Tuaiwi/Tangai — Backbone, Spine, Veterbrae

Tuara — Back

Puku — Stomach

Hope — Hips

Kakii — Neck

Pokohiwi — Shoulder

Tuke — Elbow

Upoko/Mahunga — Head

Kanohi — Face

Whaarooroo — Stretch to Lengthen

Nui and Iti — Big and Small

Oma — Run

Takatu — Stand still

Matau — Right

Maui — Left

Too — Your – Referring to 1 bodypart

Oo — Your – Referring to more than 1 bodypart

Hanga — Make/ Create

Hei Tauira / Examples:

Hikina to Ringa (Bodypart) — Lift your arm (1 arm)

Hikina to Ringa Matau — Lift your Right arm

Hikina to Ringa Matau Ki Runga — Lift your right arm upwards

Hikina oo ringa — Lift both arms (2 arms)

Porowhita to/oo Pokohiwi — Circle your shoulder/s

Whiua to Waewae ki runga — Throw your Leg up

Kia Tootika to/oo bodypart — To straighten e.g arms, legs, body

Kia Piko to/oo bodypart — To bend e.g elbows, body, knees

Herea to waewae ki te taha Maui — Carry your leg to the Left Side

Mauria mai oo ringa ki roto — Bring arms inwards

Hanga he porowhita nui — Make a big circle

Huri too upoko ki te taha Maui — Turn your head to the Left

Peke Nui and Peke Iti — Big Jumps and Small Jumps

Whaatoro to waewae kia koi — Point Your Foot

Tuohu ki raro — Roll down

Tukua oo uaua — Release your muscles